Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o zamówieniach publicznych 2017

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana”.
Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja ekspozycji stałej”.


Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Modernizacja ekspozycji stałej”.

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane pn. „Budowa jednostki pływającej „Szkuta Wiślana”.

Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane pn. „Modernizacja ekspozycji stałej”.Osoba odpowiedzialna: Tomasz Jagodziński

Opublikowane przez: Karol Tarasiewicz-Mrowiński