Redaktor strony

Muzeum Sportu i Turystyki
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4
01-531 Warszawa

Karol Tarasiewicz-Mrowiński

tel.: 0 22 560 37 83
e-mail: it@muzeumsportu.waw.pl