Instrukcja

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.

W górnej części ekranu umieszczone są odnośniki do:

* strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej
* strony WWW podmiotu

Poniżej menu przedmiotowego znajdują się odnośniki umożliwiające:

* zapoznanie się z instrukcją obsługi biuletynu
* sprawdzenie danych redaktora strony
* sprawdzenie rejestru zmian i liczby odwiedzin strony
* użycie modułu wyszukiwarki

W pole wyszukiwania należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk znajdujący się po prawej stronie pola. Zostanie wyświetlona lista znalezionych dokumentów i tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.