Status

Instytucja kultury utworzona Zarządzeniem Nr 44 Przewodniczącego Głównego Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 27 października 1952r. w sprawie zorganizowania zbioru eksponatów muzealnych z dziedziny kultury fizycznej i sportu.

Muzeum Sportu i Turystyki wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów Decyzją z dnia 28 grudnia 1998r. DM-IV/PRM/33/98 Ministra Kultury i Sztuki.


Osoba odpowiedzialna: Tomasz Jagodziński

Opublikowane przez: Karol Tarasiewicz-Mrowiński