Przedmiot działalności

Muzeum Sportu i Turystyki gromadzi i przechowuje dobra kultury w zakresie kultury, fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, a w szczególności trofea, odznaki, nagrody, pamiątki osobiste, znaczki, plakaty, monety, sztandary, stroje i sprzęt sportowy, akcesoria podróżne, dzieła sztuki o tematyce sportowej, fotografie, filmy, książki, czasopisma i archiwalia.
Muzeum informuje o treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnia podstawowe wartości historii, nauki i kultury polskiej, kształtuje wrażliwość poznawczą i estetyczną, umożliwia kontakt ze zbiorami.


Osoba odpowiedzialna: Tomasz Jagodziński

Opublikowane przez: Karol Tarasiewicz-Mrowiński