Majątek

MAJĄTEK TRWAŁY I OBROTOWY
wykazywany jest w bilansach rocznych MSiT.

Stan na 31.12.2019 r:

Dział Muzealiów: 57.064 pozycji inwentarzowych.

Biblioteka: 36.409 pozycji inwentarzowych.

Archiwum fotograficzne: 6.438 – fotografii, 127 - albumów fotograficznych, 455 - negatywów i diapozytywów na szkle.


Osoba odpowiedzialna: Sławomir Majcher, p.o. Dyrektora

Opublikowane przez: Karol Tarasiewicz-Mrowiński