Witamy

INFORMACJE PODSTAWOWE

Podmiot:
Muzeum Sportu i Turystyki

Link do podmiotowej strony www:
http://www.muzeumsportu.waw.pl

Informacje o podmiocie

Adres podmiotu:
ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa

Telefon:
022 56 03 780

Adres e-mail:
sekretariat@muzeumsportu.waw.pl

Osoba odpowiedzialna za treść informacji:
Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Sławomir Majcher

INFORMACJE PUBLICZNE NIE ZAMIESZCZONE W BIP
Informacje publiczne nie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nieudostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres ul. Wybrzeże Gdyńskie 4, 01-531 Warszawa.


Opublikowane przez: Karol Tarasiewicz-Mrowiński